Privacybeleid

Inleiding

E. Hessels / van Fotografie Etienne Hessels is toegewijd aan het beschermen van persoonsgegevens om producten en diensten te leveren. Onder persoonsgegevens vallen gegevens die betrekking hebben op individuele personen. Wij behandelen deze persoonsgegevens met de hoogste zorg en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de actuele nationale wet- en regelgeving op het moment van verwerking.

Volgens de AVG is E. Hessels / van Fotografie Etienne Hessels verplicht om inzicht te geven in hoe persoonsgegevens worden verwerkt, inclusief de aard van de gegevens, de juridische basis en het doel van de verwerking, en de rechten van betrokkenen met betrekking tot hun gegevens.

Het privacybeleid van E. Hessels / van Fotografie Etienne Hessels wordt regelmatig geëvalueerd om te garanderen dat het up-to-date blijft.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Fotografie Etienne Hessels Buitenbaan 60 4206VT Gorinchem Website: www.etiennehessels.nl E-mail: etiennehessels@gmail.com KvK-nummer: 65632001

Verwerkte Persoonsgegevens

E. Hessels / van Fotografie Etienne Hessels verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:

 • Achternaam
 • Voornamen
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Klantnummer/lidmaatschapsnummer
 • Factuurnummer

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Grondslag voor Verwerking

E. Hessels / van Fotografie Etienne Hessels verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer:

a. De betrokkene toestemming heeft gegeven. b. Verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene. c. E. Hessels / van Fotografie Etienne Hessels moet voldoen aan een wettelijke verplichting. d. Er een gerechtvaardigd belang is van E. Hessels / van Fotografie Etienne Hessels, inclusief het informeren van betrokkenen over producten en diensten.

Doel van Verwerking

De vermelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van opdrachten of overeenkomsten met betrokkenen
 • Facturatie
 • Levering van producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • Telefonisch en e-mail contact
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Delen van Persoonsgegevens met Derden

E. Hessels / van Fotografie Etienne Hessels deelt uw gegevens in principe niet met derden. Gegevens worden alleen gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Met organisaties die namens ons gegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Bewaartermijn Persoonsgegevens

E. Hessels / van Fotografie Etienne Hessels bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of wettelijk vereist is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Gebruik van Cookies op de Website

E. Hessels / van Fotografie Etienne Hessels maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies die nodig zijn voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies via uw internetbrowser.

Beveiliging van Persoonsgegevens

E. Hessels / van Fotografie Etienne Hessels neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang en wijziging. Bij een eventueel datalek zal E. Hessels / van Fotografie Etienne Hessels de nodige stappen ondernemen om de gevolgen te beperken en, indien nodig, het datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen.

Rechten van Betrokkenen

U heeft het recht om inzage, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te verzoeken. Neem hiervoor contact op met E. Hessels / van Fotografie Etienne Hessels via [etiennehessels@gmail.com].

Intrekken van Toestemming

U kunt verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken, tenzij dit in strijd is met andere wetgeving of de grondrechten van E. Hessels / Fotografie Etienne Hessels. Ondertekende contracten over het gebruik van foto’s, zoals model release en quit claim, zijn meestal uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.